I et stadig mer komplekst konsulentmarked, med et økende antall tilbydere av IT-konsulenttjenester, er det tidkrevende å ha en komplett oversikt over alle tilbydere og deres kompetanse.

 

Ved å bruke binR ved konsulentinnleie har man ett kontaktpunkt å forholde seg til. Vi har en stor portefølje av konsulentselskaper og frittstående konsulenter med kompetanse som spenner over alle fagdisipliner innen IT.

Konsulentformidling

 

Kontakt meg for mer informasjon:

Terje Fantoft

Seniorpartner

Kontaktinformasjon:

97057995

Please reload

Egil Joachim Johansen

Daglig leder / Seniorpartner

Kontaktinformasjon:

97480365

Please reload